Sunday, November 7, 2004

Enam ketakutan...

Mutiara Berserak (1)

Ustman ra. berkata :
Setiap insan beriman,
tentu dihinggapi enam ketakutan,
takut kepada Allah untuk mencabut imannya
takut kepada malaikat untuk mencatat amal buruknya
takut kepada setan untuk meleburkan amal salehnya
takut kepada pencabut nyawa untuk merenggut nyawanya
takut kepada dunia untuk merasa tentram di dalamnya
takut kepada keluarga untuk menyibukkannya hingga lupa pada Tuhannya.

---
Quoted from :
"Menuju Pintu Tuhan, Mutiara Berserak",
Ibnu Hajar Al Asqalani, A. Nasikhin Syaba (terj),
Risalah Gusti, Surabaya, Agustus 2000, cet i.

No comments: