Wednesday, December 17, 2008

Sepuluh anugerah Ilahi

Mutiara Berserak (3)

Abu Bakar ra. mengatakan:

Apabila seseorang telah dianugerahi
Sepuluh anugerah dari Ilahi
Sungguh ia telah dilindungi
Dari malapetaka yang menyelimuti
Dan termasuk hamba yang dekat dengan Ilahi
Serat memperoleh penghargaan "orang suci"

Pertama, kejujuran abadi disertai ketulusan hati

Kedua, kesabaran sempurna disertai
rasa syukur sepanjang masa

Ketiga, kondisi fakir disertai sikap zuhud
yang selalu hadir

Keempat, tafakur tentang mahluk
disertai lapar yang mengetuk

Kelima, kegelisahan jiwa disertai ketakwaan
pada Sang Esa

Keenam, kesungguhan hati disertai
sifat rendah hati

Ketujuh, ramah tamah disertai dayang
dan penuh kasih

Kedelapan, cinta sejati disertai upaya mawas diri

Kesembilan, ilmu manfaat disertai
kemauan ntuk berbuat

Kesepuluh, iman yang teguh disertai akal yang kukuh.


Quoted from:
"Menuju Pintu Tuhan, Mutiara Berserak",
Ibnu Hajar Al Asqalani,
A. Nasikhin Syaba (terj),
Risalah Gusti, Surabaya, Agustus 2000, cet i.

No comments: